Bai He Gu Jin Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

424BC

Price:

Login to See Pricing

Lily Combination

Bai He Gu Jin Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Brown lily bulb (bai he)

·         Ophiopogon root (mai men dong)

·         Cooked  rehmannia root (Shu di huang)

·         White peony root (bai shao)

·         Scrophularia root (xuan shen)

·         Rehmannia root (Sheng di huang)

·         Fritillaria sichuan bulb (Chuan bei mu)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Platycodon root (jie geng)

Loading...