Chuan Xiong Cha Tiao San Sun Ten Capsules 100's


Item #:

250BC

Price:

Login to See Pricing

Cnidium & Tea Formula

Chuan Xiong Cha Tiao San Capsules

 

Ingredients:

 

·         Cnidium root (chuan xiong)

·         Notopterygium root (qiang huo)

·         Fang-feng root (fang feng)

·         Schizonepeta herb (Jing jie)

·         Mentha herb  (bo he)

·         Fragrant angelica (bai zhi)

·         Cyperus root (xiang fu zi)

·         Tea leaf (cha ye)

·         Chinese licorice root (gan cao)

Loading...