Huang Qi Jian Zhong Tang Sun Ten Capsules100's


Item #:

136BC

Price:

Login to See Pricing

Astragalus Combination

Huang Qi Jian Zhong Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Cinnamon twig (gui zhi)

·         White peony root  (bai shao)

·         Astragalus  root (huang qi)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Jujube fruit (da zao)

·         Ginger root (sheng jiang)

·         Maltose (jiao yi)

Loading...