Jing Fang Bai Du San Sun Ten Capsules 100's


Item #:

748BC

Price:

Login to See Pricing

Schizonepeta & Siler Formula

Jing Fang Bai Du San Capsules

 

Ingredients:

 

·         Bupleurum root (chai hu)

·         Dry ginger root (gan jiang)

·         Fang-feng root (fang feng)

·         Forsythia fruit (lian qiao)

·         Peucedanum root (qian hu)

·         Notopterygium root (qiang huo)

·         Mentha herb (bo he)

·         Schizonepeta herb (jing jie)

·         Pubescent angelica root (du huo)

·         Japanses honeysuckle flower (jin yin hua)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Platycodon root (jie geng)

·         Chih-ko fruit (zhi ke)

·         Cnidium root (chuan xiong)

Loading...