Liu Jun Zi Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

506BC

Price:

Login to See Pricing

Major Six Herb Combination

Liu Jun Zi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Oriental ginseng root (ren shen)

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Chinese licorice root (zi gan cao)

·         Citrus peel (chen pi)

·         Pinellia root (zi ban xia)

·         Ginger root (sheng jiang)

·         Jujube fruit (da zao)

Loading...