Dang Gui Si Ni Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #: 852MBC
Price: Login to See Pricing
Availability: Login to see Availability

Dan Gui Si Ni San Capsules

 

Ingredients:

 

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Cinnamon twig (gui zhi)

·         Jujube fruit (da zao)

·         White peony root (bai shao)

·         Cinnamon bark (gui pi)

·         Tetrapanax (tong cao)

·         Chinese licorice root (gan cao)

Loading...