Treasure of the East Single Extract Powders


image Item# description price Availabilty When Available qty
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100344-0 Bai Hua She She Cao/Hedyotis Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100048-1 Bai Shao/White Peony Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100049-0 Bai Zhi/Dahurian Angelica Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100045-1 Bai Zhu/White Atractylodes Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100148-0 Ban Lan Gen/Isatis Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100023-2 Ban Xia (Jiang)/Pinellia Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100308-0 Ban Zhi Lian/Bearded Scutellaria Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100770-0 Cang Er Zi (Chao)/Xanthium Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100042-2 Cang Zhu (Fu Chao)/Atractylodes Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100261-0 Chai Hu/Bupleurum Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100401-2 Chen Pi (Chao)/Tangerine Peel, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100047-0 Chi Shao/Red Peony Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100086-0 Chuan Mu Xiang/Vladimiria Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100062-0 Chuan Niu Xi/Cyathula Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100059-0 Chuan Xiong/Chuanxiong Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100030-1 Da Huang/Rhubarb Root and Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100365-0 Da Qing Ye/Isatis Leaf, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100670-0 Da Zao/Jujube Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100008-0 Dan Shen/Salvia Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100017-1 Dang Gui/Chinese Angelica Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100002-0 Dang Shen/Codonopsis Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100477-2 Du Zhong (Yan Zhi)/Eucommia Bark, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100041-0 E Zhu (Cu Zhi)/Curcuma Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100097-0 Fang Feng/Saposhnikovia Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100165-1 Fu Ling/Poria, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100165-2 Fu Shen/Poria with Hostwood, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100844-0 Fu Xiao Mai/Light Wheat, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100020-1 Gan Cao/Liquorice Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100149-0 Ge Gen/Pueraria Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100701-0 Gou Qi Zi/Lycium Berry, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100187-0 Gou Teng/Uncaria Stem and Thorn, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100841-2 Gu Ya (Chao)/Millet Sprout, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100178-0 Gui Zhi/Cinnamon Twig, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100412-0 He Huan Pi/Silk Tree Bark, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100069-2 He Shou Wu (Zhi)/Flowery Knotweed Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100481-0 Huang Bai/Phellodendron Bark, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100034-2 Huang Jing (Jiu Zhi)/Polygonatum Rhizome (Processed), 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100031-0 Huang Lian/Coptis Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100032-1 Huang Qi/Astragalus Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100033-1 Huang Qin/Scutellaria Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100212-0 Huo Xiang (Guang)/Patchouli Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100188-0 Ji Xue Teng/Spatholobus Stem, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100083-0 Jie Geng/Platycodon Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100252-0 Jin Qian Cao (Guang)/Snowbelleaf Tickclover Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100507-0 Ju Hua/Chrysanthemum Flower, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100732-0 Jue Ming Zi (Chao)/Fetid Cassia Seed, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100011-0 Ku Shen/Flavescent Sophora Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100602-0 Ku Xing Ren (Dan)/Apricot Kernel, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100485-0 Lian Qiao/Forsythia Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101455-0 Ling Zhi/Ganoderma Mushroom, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101103-1 Long Gu (Sheng)/Dragon's Bone, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100672-2 Long Yan Rou/Longan Flesh, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100921-0 Lu Jiao Shuang/Degelatinated Antler Powder, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100019-0 Mai Dong/Ophiopogon Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100842-1 Mai Ya/Barley Sprout, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101221-0 Mang Xiao/Mirabilite, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100283-0 Mo Han Lian/Eclipta Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100403-1 Mu Dan Pi/Moutan Bark, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101010-1 Mu Li (Sheng)/Oyster Shell, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100063-0 Niu Xi (Huai)/Achyranthes Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100720-2 Nu Zhen Zi (Jiu Zhi)/Liyustrum Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100318-0 Pu Gong Yin/Dandelion Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100001-0 Ren Shen/Ginseng Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100478-0 Rou Gui/Cassia Bark, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101202-0 Ru Xiang (Zhi)/Frankincense, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100013-2 San Qi/Notoginseng Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100175-0 Sang Ji Sheng/Mistletoe Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100026-0 Shan Yao/Dioscorea Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100789-2 Shan Yu Rou (Jiu Zhi)/Cornus Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100622-1 Shan Zha/Crataegus Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100015-1 Sheng Di Huang/Rehmannia Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100111-0 Sheng Jiang/Ginger Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100108-0 Shi Chang Pu/Acorus Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101147-0 Shi Gao/Gypsum, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100191-0 Shou Wu Teng / Ye Jiao Teng/Flowery Knotweed Stem, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100015-2 Shu Di Huang/Prepared Rehmannia Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100607-2 Suan Zao Ren (Chao)/Spicy Jujube Kernel, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100606-0 Tao Ren (Dan)/Peach Kernel, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100099-0 Tian Hua Fen/Trichosanthes Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100713-2 Tu Si Zi (Yan Zhi)/Dodder Seed, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100456-0 Wu Jia Pi/Slenderstyle Acanthopanax Bark, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100703-2 Wu Wei Zi (Cu Zhi)/Schisandra Berry, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100092-2 Xiang Fu (Cu Zhi)/Cyperus Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100061-0 Xu Duan/Dipsacus Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100003-0 Xuan Shen/Scrophularia Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100093-2 Yan Hu Suo (Cu Zhi)/Corydalis Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100232-0 Yi Mu Cao/Leonurus Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100601-1 Yi Yi Ren/Coix Seed, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100306-0 Yin Chen/Virgate Wormwood Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100319-0 Yin Yang Huo/Epemedium Herb, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100028-1 Yu Jin/Curcuma Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100100-2 Yuan Zhi (Zhi)/Polygala Root, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100022-0 Ze Xie/Alisma Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 101005-0 Zhen Zhu Mu/Mother of Pearl, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100056-0 Zhi Mu/Anemarrhena Rhizome, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100629-3 Zhi Shi (Fu Chao)/Unripe Bitter Orange, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100623-2 Zhi Zi (Jiao)/Gardenia Fruit, 100g  
Treasure of the East Single Extract Powders TSP 100471-0 Zhu Ru (Jiang Zhi)/Bamboo Shavings, 100g  
Loading...