Qi Bao Mei Ran Dan Sun Ten Capsules 100's


Item #:

402BC

Price:

Login to See Pricing

Ho-shou-wu & Lycium Formula

Qi Bao Mei Ran Dan Capsules

 

Ingredients:

 

·         Fo-ti root tuber (he shou wu)

·         Dong quai root (dang gui)

·         Lycium fruit (gou qi zi)

·         Chinese dodder seed (tu si zi)

·         Poria sclerotium (fu ling)

·         Achyranthes root (niu xi)

·         Psoralea fruit (bu gu zhi)

Loading...