Qi Ju Di Huang Wan Sun Ten Capsules 100's


Item #:

476BC

Price:

Login to See Pricing

Qi Ju Di Huang Wan Capsules

 

Ingredients:

 

·         Rehmannia cured root tuber (shu di huang)

·         Chinese yam rhizome (shan yao)

·         Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu)

·         Poria sclerotium (fu ling)

·         Tree peony root bark (mu dan pi)

·         Asian water plantain rhizome (ze xie)

·         Lycium fruit (gou qi zi)

·         Chrysanthemum flower (ju hua)

Loading...