Qing Fei Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

670BC

Price:

Login to See Pricing

Platycodon & Fritillaria Combination

Qing Fei Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Ophiopogon root tuber (mai dong)

·         Platycodon root (jie geng)

·         Dong quai root (dang gui)

·         Poria sclerotium (fu ling)

·         Chinese asparagus root tuber (tian men dong)

·         Chinese skullcap root (huang qin)

·         Jujube fruit (da zao)

·         White mulberry root bark (sang bai pi)

·         Zhejiang fritillary bulb (bei mu)

·         Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi)

·         Apricot seed (ku xing ren)

·         Henon bamboo inner stem (zhu ru)

·         Gardenia fruit (zhi zi)

·         Schisandra fruit (wu wei zi)

·         Ginger fresh rhizome (sheng jiang)

·         Chinese licorice root & rhizome (gan cao)

Loading...