Shu Jing Huo Xue Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

244MBC

Price:

Login to See Pricing

Chin-chiu & Corydalis Combination

Shu Jing Huo Xue Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         White peony root (bai shao)

·         Corydalis root (yan hu suo)

·         Chin-chiu (qin jiao)

·         Cnidium root (chuan xiong)

·         Raw rehmannia root (sheng di huang)

·         Peach kernel (tao ren)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Citrus peel (chen pi)

·         Notopterygium root (qiang huo)

·         Fragrant angelica (bai zhi)

·         Scabrous gentiana root (long dan)

·         Fang feng root (fang feng)

·         Achyranthes root (niu xi)

·         Ginger root

·         Chinese licorice root (gan cao)

Loading...