Tuo Li Xiao Du Yin Sun Ten Capsules 100's


Item #:

364BC

Price:

Login to See Pricing

Gleditisia Combination

Tuo Li Xiao Du Yin Capsules

 

Ingredients:

 

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Peony root (shao yao)

·         Cnidium root (chuan xiong)

·         Oriental ginseng root (ren shen)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Japanese honeysuckle flower (jin yin hua)

·         Platycodon root (jie geng)

·         Fragrant angelica root (bai  zhi)

·         Gleditsia spine thorn (zao ci)

·         Astragalus root (huang qi)

Loading...