Zhi Bo Ba Wei Wan Sun Ten Capsules 100's


Item #:

116BC

Price:

Login to See Pricing

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula

Zhi Bo Ba Wei Wan Capsules

 

Ingredients:

 

·         Rehmannia cured root tuber (shu di huang)

·         Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu)

·         Chinese yam rhizome (shan yao)

·         Poria sclerotium (fu ling)

·         Asian water plantain rhizome (zhe xie)

·         Tree peony root bark (mu dan  pi)

·         Anemarrhena rhizome (zhi mu)

·         Phellodendron stem bark (huang bo)

Loading...