Zi Shen Ming Mu Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

202BC

Price:

Login to See Pricing

Chrysanthemum Combination

Zi Shen Ming Mu Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Cooked rehmannia root (shu di huang)

·         Raw rehmannia  root (sheng di huang)

·         White peony root(bai shao)

·         Cnidium root (chuan xiong)

·         Oriental ginseng root

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Juncus pith (deng xin cao)

·         Coptis root (huang lian)

·         Gardenia fruit (zhi zi)

·         Vitex fruit (man jing zi)

·         Fragrant Angelica (bai zhi)

·         Platycodon roo (jie geng)

·         Tea leaf (cha ye)

·         Chrysanthemum flower (ju hua)

Loading...