Gua Lou Zhi Shi Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

872BC

Price:

Login to See Pricing

Trichosanthes & Chih-Shih Combination

Gua Lou Zhi Shi Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Gardenia fruit (zhi zi)

·         Scute root (huang qin)

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Trichosanthes seed (gua lou ren)

·         Fritillaria sichuan bulb (chuan bei mu)

·         Bamboo sap (zhu ru)

·         Ginger root

·         Bitter orange fruit (zhi shi)

·         Citrus peel (chen pi)

·         Cardamon fruit (suo sha)

·         Aucklandia lappa root (mu xiang)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Platycodon root  (jie geng)

Loading...