Run Chang Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

430BC

Price:

Login to See Pricing

Linum & Rhubarb Combination

Run Chang Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Cooked rehmannia root (shu di huang)

·         Raw rehmannia root (sheng di huang)

·         Scute root (huang qin)

·         Linum seed (ma zi ren)

·         Apricot seed (xing ren)

·         Peach kernel (tao ren)

·         Bitter orange fruit (zhi shi)

·         Magnolia bark (hou pu)

·         Chinese rhubarb root (da huang)

·         Chinese licorice root  (gan cao)

Loading...