Xue Fu Zhu Yu Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

615BC

Price:

Login to See Pricing

Persica & Achyranthes Combination

Xue Fu Zhu Yu Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Peach seed (tao ren)

·         Dong quai root (dang gui)

·         Safflower flower (hong hua)

·         Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang)

·         Cyathula root (chuan niu xi)

·         Chinese peony root with bark (chi shao)

·         Bitter orange nearly mature fruit (zhi qiao)

·         Sichuan lovage rhizome (chuan xiong)

·         Platycondon root (jie geng)

·         Bupleurum root (chai hu)

·         Chinese licorice root & rhizome (gan cao)

Loading...